Input your search keywords and press Enter.

โควิด-19 กระทบทุกหัวระแหง สถานีรถไฟพัทยาคนน้อยเหลือไม่ถึง 10 คนต่อวัน แต่ยังเข้มมาตรการ


สถานีรถไฟพัทยารับนโยบาย รฟท.และภาครัฐ คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 หัวหน้าสถานีพัทยาเผยด้วยความเข้มข้นของมาตรการอาจทำประชาชนไม่สะดวก เหลือไม่ถึง 10 คนต่อวัน

วันที่ 13 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานบรรยากาศสถานีรถไฟพัทยา จ.ชลบุรี พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางภาครัฐอย่างเข้มข้น มีการวางระบบจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่าง จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์ และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้บริการ ซึ่งจำเป็นจะต้องแสดงหนังรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดจากฝ่ายปกครองส่วนท้งถิ่น เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรียังเป็นพื้นที่สีเลือดหมู พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

นายมนัส เล็กคุณา หัวหน้าสถานีรถไฟพัทยา ให้ข้อมูลว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐและการรถไฟแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคของภาครัฐ จึงออกมาตรการมาควบคุม ซึ่งทางสถานีรถไฟพัทยาก็ได้รับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ที่จะมาใช้บริการโดยสารด้วยรถไฟจำเป็นจะต้องแสดงหนังสือรับรองการเดินทางข้ามเขตจังหวัดจากฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรียังเป็นพื้นที่สีเลือดหมู พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มิเช่นนั้นก็ไม่อนุญาตให้เดินทาง

อย่างไรด็ตาม ในส่วนของสถานีรถไฟพัทยา จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. และสำหรับประชาชนที่จะจองตั๋วล่วงหน้า ที่ผ่านมาสามารถจองได้ก่อน 60 วัน หลังจากเกิดโควิด-19 ในรอบแรก รฟท.ได้ปรับลงเหลือสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน แต่หลังจากไวรัสโควิด-19 กลับมาในระลอกที่สอง ส่วนกลางจึงปรับการจองตั๋วล่วงหน้าเหลือเพียง 3 วันเท่านั้น ซึ่งจากสถานการณ์นี้ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้บริการสถานีรถไฟพัทยาน้อยลง จากที่เคยใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 50 คนต่อวัน เหลือเพียงไม่ถึง 10 คนเท่านั้น