Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุชพัทยา นำช้างแสนรู้ 9 เชือก เปิดตัวช้างยักษ์ สูง 10 เมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวลอดท้องพญาช้าง เสริมความเป็นสิริมงคล


ณ บริเวณหน้าโรงละครสกาลา นงนุชพัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ทำพิธีเปิดตัวรูปปั้นพญาช้างยักษ์ใหญ่ปั้นด้วยซีเมนต์ เพศผู้ ขนาดความสูง 10 เมตร ยาว 16 เมตร โดยได้นิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นผู้ประกอบพิธีเจิมช้างยักษ์ใหญ่ พร้อมสวดชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งรูปปั้นช้างยักษ์ใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ ด้านหน้าทางเข้าชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและช้างแสนรู้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวลอดท้องช้างยักษ์ใหญ่ เสริมความเป็นสิริมงคล โชคดี อยู่เย็นเป็นสุขในปี 2564 โดยวันนี้ได้นำ ขบวนช้างมาร่วมพิธีลอดท้องช้าง 9 เชือก นำหน้าขบวนคณะผู้บริหาร เดินลอดท้องช้าง
นายกัมพล กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ได้สร้างช้างยักษ์ใหญ่ปั้นด้วยซีเมนต์ ตัวนี้ขึ้นมาเนื่องจากที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวสวนนงนุชพัทยา เพื่อเที่ยวชมสวนสวยต่างๆ และนั่งช้างชมสวนเห็นช้างที่สวนนวนุชมีจำนวนมาก จึงได้มีการซิบถามพูดคุยกับควาญช้างถึงประเพณีการลอดท้องช้าง จากความต้องการของนักท่องเที่ยว สวนนงนุชจึงจัดสร้างช้างยักษ์พลายดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ลอดท้องช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคลและยังเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมสืบสาน ตามความเชื่อของประเพณีไทยแต่ดั้งเดิม อีกด้วย

สำหรับการลอดท้องช้างในสมัยก่อนจะลอดจากช้างจริง ๆ โดยเลือกช้างบ้านที่มีขนาดใหญ่ มีความเชื่อที่คนปกติสามารถเดินลอดที่ท้องช้างได้ การเดินลอดท้องช้างจะเดินเวียนขวาสามรอบ ( เวียนตามเข็มนาฬิกา) วัฒนธรรมการลอดท้องช้าง เกิดจากคนไทยเชื่อว่า ช้างเป็นสัตว์มงคล การลอดท้องช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่น่าเกรงขามจะทำให้ รอดพ้นปัญหาอุปสรรคได้ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ลอดด้วย