Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา เปิดให้ประชาชนขอหนังสือรับรองในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

จากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระบุว่า 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกัน COVID-19 คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ผู้ที่จะการเดินทางเข้าพื้นที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

เวลา 08.30 น. วันนี้ 8 ม.ค.2564 บรรยากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาเดินทางมาทำหนังสือขออนุญาต ออกนอกพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อขอเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปทำธุระยังต่างจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนที่มาจะต้องผ่านจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ โดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้นั่งรอ และเรียกตามลำดับ เพื่อปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

นายเสรี จำปาเงิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า จากที่ ศบค. ได้ประกาศให้ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีนโนบายในการเข้า ออก จังหวัดชลบุรี จะต้องมีหนังสือรับรองในการเข้า ออก ประชาชนที่สามารถมาขออนุญาตหนังสือออกนอกพื้นที่ที่เมืองพัทยา จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถเดินทางมาขอหนังสือรับรองได้ที่เมืองพัทยา นอกจากนั้นยังสามารถไปขอหนังสือรับรองได้ที่ ทางเทศบาลที่ตนอาศัยอยู่ภูมิลำเนานั้นๆ  และอีกกรณีหนึ่งที่ไม่ต้องเดินทางมาขอหนังสือจากเมืองพัทยา พนักงานบริษัท พนักงานห้างร้าน ประชาชนสามารถให้บริษัท หรือห้างร้าน โรงแรม ของท่านสามารถออกหนังสือรับรองได้  ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาก็ต้องปฎิบัติตามคำสั่งสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ออกไปยังพื้นที่ต่างๆก็สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้จัดพื้นที่ห้องลงทะเบียน บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยจะเปิดบริการ ในวันที่ 8 มค.64 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นต้นไป