Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมโรงพยา บาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ระบาดวงกว้าง


*****พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค.64 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ แพทย์หญิง จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลชลบุรี คณะเจ้าที่โรงพยาบาลชลบุรี ร่วมประชุมเตรียมการ ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19


*****โดยมี นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การรับรอง นำตรวจอาคารและพื้นที่ ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

*****สำหรับการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือ จะใช้ในกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ในวงกว้าง มีความจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งระบบบริการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigated : PUI) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัย การดูแลรักษาแบบ One Stop Services รวมถึงเพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล แต่ต้องกักกันโรคต่อ หรือผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน (เฉพาะกรณีที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง จำนวนผู้ป่วยเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กำหนดไว้)


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645