Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี-นายอำเภอบางละมุง ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. และจิตอาสาอำเภอบางละมุง ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

*****วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. และจิตอาสาอำเภอบางละมุง ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ. จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย

*****ระหว่างวันที่29ธ.ค.63- 3 ม.ค.64 ทางอำเภอบางละมุงและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้บูรณาการร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโควิค-19และลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย หลักปฏิบัติ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยให้จุดบริการประชาชนได้ช่วยเหลือและให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เกิดจิตสำนึกในการขับขี่และเป็นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดอีกด้วย