Input your search keywords and press Enter.

ปันน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ นครศรีธรรมราช กว่า 300 ครัวเรือน


กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 ได้สนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมกำลังพลในการลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต จากวัดเทพวนาราม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปมอบให้พี่น้องประชาชน ที่ประสบเหตุอุทกภัยกว่า 300 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


โดยพระครู พรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จากการบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร และจากประชาชนชาวภูเก็ต ที่มีจิตอาสาในการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ต่าง ๆ
ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งดีๆ ในสังคมไทย ที่ไม่เคยจะทอดทิ้งผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในทุกพื้นที่ ของประเทศไทย


#คนไทยไม่ทิ้งกัน #ทัพเรือภาคที่ 3
ภาพ/ข่าว ปชส.สง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645