Input your search keywords and press Enter.

อสม.รพสต.เขาไม้แก้ว หยอดทรายอะเบทป้องกันกันยุงลาย

 

*****วันที่6 พ.ย 2563 เวลา08.30 น. อสม.รพสต. เขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรีลงพื้นที่ใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำขังในชุมชน เพื่อทำลายเเหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน


*****อสม.รพสต.เขาไม้แก้ว แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มลงพื้นที่ 5 หมู่บ้าน บ้านหนองตาสน,ซอยกำนันเขียว,วัดเขาไม้แก้ว,บ้านหนองยาง,บ้านมาบข่าหวาน,บ้านมาบเจริญ,บ้านห้วยไข่เน่า,บ้านภูไทร,บ้านคอเขา,ซอยหลังโรงโม่ และร่วมกันออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกด้วยการพ่นยาหยอดทรายอะเบท ตามท่อน้ำและร่องน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน หยอดทรายอะเบทในตุ่มน้ำ อ่างน้ำให้กับชาวบ้านและร่วมกันรณรงค์คว่ำ ภาชนะที่มีน้ำขังนอกจากนั้นยังได้ ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในการป้องกันยุงลาย เช่นเวลานอนควรกางมุ้ง โดยเฉพาะตอนหัวค่ำหลังจากลูกหลานเลิกจากโรงเรียนแล้วมักจะนอนดูโทรทัศน์แล้วเผลอหลับไปทำให้ยุงกัดโดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้นก็ขอให้จัดบ้านให้โปร่ง มีแสงสว่างเข้า เพื่อป้องกันการอาศัยของยุงลาย

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน