Input your search keywords and press Enter.

เสี่ยปู ขออาสาทำงานการเมือง สงสมัคร ส.อบจ.ชลบุรี รับใช้พี่น้องพลูตาหลวงแสมสาร


*****นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเสี่ยปู ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ (ต.พลูตาหลวง-ต.สัตหีบ) เบอร์ 3 กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ลงพื้นที่ลุยเดินหาเสียงขอคะแนนเสียง เพื่อแนะนำตัวเองพร้อมขออาสาเข้ามารับใช้พี่น้องชาวพลูตาหลวงและตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

*****โดยนายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ เปิดเผยว่า ในวันนี้ผมได้นำทีมงาน มาลงพื้นที่ในพื้นที่เขตพลูตาหลวงหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 และผมได้ มีโครงการและนโยบายที่จะส่งเสริมหมู่บ้านมั่นคงให้กับชาวพลูตาหลวงที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย และโครงการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในตำบลพลูตาหลวงและแสมสาร ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้ดูแลผู้สูงอายุในแบบบริการทั่วถึง และก็วันนี้ผมได้มาทักทายกับเด็ก ๆที่กำลังเล่นกีฬากันอยู่ สุดท้ายนี้ สำหรับพี่น้องประชาชนชาวพลูตาหลวงและแสมสารที่อยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสและเท่าเทียม โปรดเลือกเบอร์ 3 นะครับ เราจะทำงานด้วยความจริงจังและตั้งใจขอบพระคุณครับ


*****ก่อนหน้านี้ตนก็ทำงานอาสารับใช้พี่น้องประชาชนในนามกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่พวกเรารวมตัวของจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสัตหีบและต่างพื้นที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่แบ่งเขต ไม่แบ่งฝ่าย ไม่แบ่งชนชั้น ดูแลผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และดำเนินการส่งผู้ป่วยยากไร้ตามหมอนัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในพื้นที่มาก่อนหน้านี้ ตนจิงอยากอาสามาทำงานการเมืองในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวงและแสมสาร เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323