Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วสั่งปรับภูมิทัศน์ข้างทางในพื้นที่ หมู่ 1


*****วันที่ 17 พ.ย 2563 เวลา 09.00น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้สั่งการไปยังนายวิรัติ ยังถาวร และนายบัญชา อุดง สมาชิกพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดันทราย ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวาง และกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรง บริเวณริมถนนซอยบ้านลุงสดหมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

*****เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากทรายที่ไหลทับถมบนถนนและต้นหญ้าข้างทางเป็นบดบังวิสัยทัศน์ของขับขี่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยแล้ว ก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน