Input your search keywords and press Enter.

ประชาชนกว่า1,500คนร่วมเดิน-วิ่งการกุศล Eastern Journalist Association (Channel3) Run 2020


*****เมื่อเวลา 05.45ของวันนี้ 15 พ.ย.63 ที่สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย นริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธาน กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Eastern Journalist Association (Channel3) Run 2020 ส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นการท่องเที่ยว

*****โดยมี นาย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นาย วันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโสอําเภอสัตหีบ(รักษา ราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ) คุณเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล ผจก.ฝ่ายข่าวไทยทีวีสีช่อง3 นายไพฑูรย์ เสาสูง บรรณาธิการฝ่ายข่าวภูมิภาคไทยทีวีสีช่อง3คุณ จุฑาธิปษ์ ภักดีกุล พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 นายอนันต์ กิ่งสร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง3 ภาคตะวันออก นายณัฐกรกฤษฏิ์ บำรุงทรัพย์ ทีมผู้จัด Prosports ร่วมกันกดแตร ปล่อยตัว นักวิ่ง จากทั่วประเทศทุกเพศทุกวัย กว่า1,500คน ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคัก


*****นายอนันต์ กิ่งสร กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สมาคมผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ภาคตะวันออก 9 จังหวัด และเพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือองค์กร สาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นเป็น 2 ระยะ ด้วยกันคือ 4.3 กม.และ 8.3 กม. เป็นการวิ่งชื่นชมความสวยงามของสวนพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดและทัศนียภาพของสวนนงนุชพัทยา ที่มีความหลากหลาย


*****นาย นริศ นิรามัยวงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Eastern Journalist Association (Channel3) Run 2020 เป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งทีสมาคม ไทยทีวีสีช่อง3ภาคตะวันออก มีความตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อที่จะหารายได้ไปช่วยในเรื่องของสาธารณะกุศล เรื่องของส่วนรวมต่างๆ และในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลนี้ยังเป็นการส่งเสริม ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ทำให้ได้มีโอกาสมาออกกำลังกายร่วมกัน และเป็นการกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวไทย อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323