Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้วลงพื้นที่บ้านภูไทรตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง


*****วันที่12 พ.ย 2563 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้สั่งการ ให้ จนท. อบต.เขาไม้แก้ว ออกสำรวจ และดำเนินการตัดหญ้าข้างทางในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อทัศนวิสัยการมองเห็นของประชาชนในพื้นที่และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ


*****วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้วได้ลงพื้นที่ บ้านภูไทร (หลังโรงโม่) ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ตัดหญ้า 2ข้างทางโดยใช้รถไถตัดหญ้า และทีมเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้วใช้เครื่องตัดหญ้าตัดในจุดที่รถตัดหญ้าตัดไม่ถึง และบางช่วงเป็นทางโค้งส่งผลต่อทัศนวิสัยของพี่น้องประชาชนที่ขับรถสัญจรไปมา

*****ทาง อบต.เขาไม้แก้วจะเร่งแก้ไขและพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบต่อไปอย่างต่อเนื่อง และถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัย
ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร.038-072634-5 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน