Input your search keywords and press Enter.

ประชาชนชาวตำบลเขาไม้แก้วร่วมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์


*****เมื่อเวลา 16.00 วันที่ 11 พ.ย 2563 ที่บริเวณ สะพานใหม่เลียบชายทะเล (ถนนชลมารควิถี) กลุ่มประชาชนชาวตำบลเขาไม้แก้ว ได้เข้าร่วมกับประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมรวมชาวชลบุรีปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งนำโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ และ กลุ่มศิลปินที่มีใจรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมแสดงจุดยืนพร้อมกับประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีชมพู ถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ถือธงชาติไทย นัดหมายมาร่วมกันแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมกันกล่าวปฏิญาณตน

*****แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย แสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ กลุ่มที่รวมตัวกันมาในวันนี้ ล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่มีมีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดทูนสถาบัน เมื่อมีคนมาล้วงเกินสถาบัน มาให้ร้ายสถาบัน จึงจำเป็นต้องออกมาสู้เพื่อพระมหากษัตริย์ และแสดงจุดยืนว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาหลบหลู่สถาบันอย่างเด็ดขาดทั้งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้สนธิกำลังรวมกันดูแลความปลอดภัย ซึ่งเหตุการณ์เป็นปกติเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน