Input your search keywords and press Enter.

กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ส่งผู้สมัคร ส.อบจ.สุภาพสตรีคนรุ่นใหม่ 25 % หวัง ขจัดปัญหาสังคมที่เริ่มจากครอบครัว


สุดคึกคัก รับสมัครเลือกตั้งวันแรก อบจ. ชลบุรี 2 ทีมใหญ่ ส่งผู้สมัครครบทั้ง 42 เขต พลอยลภัสร์ หัวหน้ากลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้เบอร์ 2 วิทยา หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี เบอร์ 1


วันที่ 2 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) ได้จัดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.อบจ.ชลบุรี) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (นายก อบจ.ชลบุรี)
โดยจะเปิดรับสมัคร ส.อบจ.ชลบุรี และ นายก อบจ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งในวันแรกมีผู้สมัคร ส.อบจ. ชลบุรี รวม 42 เขต และผู้สมัคร นายก อบจ.ชลบุรี มายื่นใบสมัครและจับฉลากหมายเลข ผู้สมัครกันอย่างคึกคัก นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายก อบจ.ชลบุรี หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี คว้าเบอร์ 1 พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง หัวหน้าคณะก้าว หน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้เบอร์ 2 ในการสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.ชลบุรี ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. ส่วนใหญ่ได้หมายเลขสมัคร เดียวกันกับหัวหน้าทีมผู้สมัคร มีบางเขตเลือกตั้งเท่านั้นที่ไม่ตรงกัน และภายหลังจากปิดรับสมัครแล้ว จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563


สำหรับทีม คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี นำโดย น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง
ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้การสนับสนุน ได้จัดทีมงานผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี ลงครบทั้ง 42 เขต และนับเป็นปรากฏการใหม่ ที่มีผู้สมัครเป็นสุภาพสตรี คนรุ่นใหม่ถึง 25 % เป็นการให้เกียรติแก่ สุภาพสตรี ที่จะมองปัญหาที่ต่างกันกับผู้ชาย และการแก้ปัญหาก็ต่างกัน ดังนั้นการให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางการเมือง ย่อมทำให้ปัญหาที่อาจถูกมองข้าม กลับมาได้รับความสำคัญ ในการกำจัดปัญหานั้นให้หมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสังคม ซึ่งเริ่มจากครอบ ครัว


นิราช ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645