Input your search keywords and press Enter.

สุดคึกคัก รับสมัครเลือกตั้งวันแรก อบจ. ชลบุรี 2 ทีมใหญ่ ส่งผู้สมัครครบทั้ง 42 เขต พลอยลภัสร์ หัวหน้ากลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้เบอร์ 2 วิทยา หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี เบอร์ 1


*****วันที่ 2 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) ได้จัดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.อบจ.ชลบุรี) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (นายก อบจ.ชลบุรี)


*****โดยจะเปิดรับสมัคร ส.อบจ.ชลบุรี และ นายก อบจ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งในวันแรกมีผู้สมัคร ส.อบจ. ชลบุรี รวม 42 เขต และผู้สมัคร นายก อบจ.ชลบุรี มายื่นใบสมัครและจับฉลากหมายเลข ผู้สมัครกันอย่างคึกคัก

*****นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายก อบจ.ชลบุรี หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี คว้าเบอร์ 1 พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง หัวหน้าคณะก้าว หน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้เบอร์ 2 ในการสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.ชลบุรี ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. ส่วนใหญ่ได้หมายเลขสมัคร เดียวกันกับหัวหน้าทีมผู้สมัคร มีบางเขตเลือกตั้งเท่านั้นที่ไม่ตรงกัน และภายหลังจากปิดรับสมัครแล้ว จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563


*****สำหรับทีม คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี นำโดย น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง
ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้การสนับสนุน ได้จัดทีมงานผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี ลงครบทั้ง 42 เขต และนับเป็นปรากฏการใหม่ ที่มีผู้สมัครเป็นสุภาพสตรี คนรุ่นใหม่ถึง 25 % เป็นการให้เกียรติแก่ สุภาพสตรี ที่จะมองปัญหาที่ต่างกันกับผู้ชาย และการแก้ปัญหาก็ต่างกัน ดังนั้นการให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางการเมือง ย่อมทำให้ปัญหาที่อาจถูกมองข้าม กลับมาได้รับความสำคัญ ในการกำจัดปัญหานั้นให้หมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสังคม ซึ่งเริ่มจากครอบ ครัว


นิราช ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645