Input your search keywords and press Enter.

เปิดรับสมัครแล้ว โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน


โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรง เรียนรางวัลพระราชทาน ทุกระดับชั้น เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับ ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.63 เป็นต้นไป


โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ มุ่งจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง ด้วยห้องเรียนสนับสนุนที่หลากหลาย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ อาคารยิมเนเซี่ยม ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กับเจ้าของภาษา รวมทั้งหลักสูตรมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ทาเลนท์เทสน์โปรแกรม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุระการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-436215 และ 038-436982 หรือ ทางเวฟไซ www.Dhammasiri.com


ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถด้านการศึกษา ให้กับบุตรหลานของท่าน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645