Input your search keywords and press Enter.

300 รายชื่อ ยื่นนายกเกล็ดแก้ว ค้านสร้างแพนท์ปูนอย่างเด็ดขาดในพื้นที่

*****จากกรณี ชาวบ้านนับร้อยคนในเขต หมู่ 7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ถือป้ายประท้วงและไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตปูนสำเร็จ หรือแพนท์ปูนของ บริษัท ศลิตา คอนกรีต จำกัด ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63 ที่ผ่านมา นั้น
ที่เทศบาลตำบล เกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย สุรเชษฐ์ สุจารี ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ 41 นำคณะตัวแทนจาก หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ 36 ,นาวีเฮ้าส์ 41 ,ประชาชนหมู่บ้านหนองหิน และตัวแทนประชาชนหมู่บ้านเกล็ดแก้ว 8 เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขออนุญาตสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท ศลิตา คอนกรีต จำกัด โดยมี นายณัฐชัย แสงศรี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.สัตหีบ และนาย ประทีป นาคบังเกิด ทนายความ ประจำศูนย๋ช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมายจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย


*****โดยมี ดร.ศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วย นายนที ดิษฐบรรจง ปลัดเทศบาลฯ นาย สมทบ จันเริง ที่ปรึกษาฯ และนางสาว เนตรนภา เกตุจันทร์ ผญ.บ้าน หมู่ 7 ต.บางเสร่ มาร่วมรับฟังปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดเกิดขึ้นหลังการก่อสร้าง พร้อมรับหนังสือขอคัดค้านการก่อสร้าง ที่มีชาวบ้านกว่า 300 คน ร่วมลงลายมือชื่อไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างดังกล่าว หากให้มีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาจจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งนายก ทต.เกล็ดแก้ว ในอนาคตอีกด้วย


*****นาย สุรเชษฐ์ สุจารี ตัวแทนประชาชนที่นำหนังสือยื่นคัดค้าน โครงการก่อสร้างแพนท์ปูนสำเร็จ ในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า ชาวบ้านได้รวมตัวกันคัดค้านอย่างเต็มที่ จะไม่ให้มีการก่อสร้างอย่างเด็ดขาด เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอย่างมากมาย ทั้งมลพิษทางเสียง มลพิษทางกลิ่น และมลพิษจากสารพิษ ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยชีวิตและความเป็นอยู่ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสาธารณะดังกล่าวอีกด้วย


*****โดยมี นายณัฐชัย แสงศรี อดีตผู้ใหญ่บ้าน ต.สัตหีบ และนาย ประทีป นาคบังเกิด ทนายความ ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมายจังหวัดชลบุรี ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ และพร้อมที่จะร่วมคัดค้านการก่อสร้างแพนท์ปูนสำเร็จดังกล่าว กับประชาชนในพื้นที่ จนถึงที่สุด
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645