Input your search keywords and press Enter.

ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหนึ่งเดียวในโลกมีพระอุโบสถแกะสลักทั้งหลังตะเคียนประดับอัญญมณีทั้งต้นกว่า 2 ล้านเม็ด


*****ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดเขาชวัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดย พระอาจารย์ หนูทอง หาสจิตโต เจ้าอาวาสให้ญาติโยมและเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นเจ้าภาพร่วมกัน สำหรับวัดเขาชวังแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็นวัดที่มีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติและสวนผลไม้ของชาวบ้าน ตัวพระอุโบสถ ทำจากไม้แกะสลักทั้งหลัง มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์


*****เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยพระอาจารย์ หนูทอง หาสจิตโต ได้ทำเรื่องขออนุญาติ ในปี พ.ศ.2551 และได้รับอนุญาติ ในปี พ.ศ.2552 และต่อมาปี พ.ศ.2554 ได้สร้างอุโบสก์ขึ้น โดยเป็นไม้แกะสลักทั้งหลัง นับเป็นวัดแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรี ที่ได้นำไม้ที่ญาติโยมนำมาบริจาค และส่วนหนึ่งที่ทางวัดจัดซื้อมา เช่น ไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ และไม้แดง มาสร้างเป็นพระอุโบสถไม้แกะสลักทั้งหลัง เมื่อปลายปี 2553 ญาติโยมทุกคนเมื่อได้เข้ามาถึง จะต้องเข้ามากราบไหว้ขอพร พระหยกขาว เข้าชมถ้ำเหล็กไหลในตำนาน ที่ได้เล่าขานถึงสิ่งลี้ลับ ซึ่งอยู่ภายในพระอุโบสถและเข้าชมช่างแกะสลักไม้สักทอง อายุหลายร้อยปี ขนาด 2 คนโอบ ยาว 9 เมตร น้ำหนัก 9,000 กก. หรือ 9 ตัน ที่นำอัญญมณีขึ้นชื่ออันล้ำค่าของจังหวัดจันทบุรี กว่า 2 ล้านเม็ด มาประดับตามรอยแกะสลักอย่างสวยงาม นับเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง และยังมีต้นเจ้าแม่ตะเคียนทอง อายุหลายร้อยปี ที่แกะสลักอย่างสวยงามภายในวัด ให้ได้ขอพรกันอีกด้วย


*****และเนื่องในโอกาสทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่จะถึงนี้ จึงขอเขิญชวนเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้มาร่วมอนุโททนาบุญและสัมผัสกับวัดที่มีความสวยงาม ท่าม กลางธรรมชาติและสวนผลไม้ รวมถึงได้สัมผัสกับปฏิมากรรมอันล้ำค่าที่สาธุชน ได้มาเยือนและมาร่วมอนุโมทนาบุญ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323