Input your search keywords and press Enter.

วัดสามัคคีบรรพตผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างหลวงพ่อโสธรบนยอดเขา

ที่วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาส วัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน สามัคคี สมทบทุนก่อสร้าง หลวงพ่อโสธรหน้าตัก 9เมตร สูง17เมตร ฐานวางหลวงพ่อฯสูง6เมตร โครงรูปร่างสูง 11 เมตร บนยอดเขาสามัคคีบรรพตให้แล้วเสร็จ โดยมี นาย ชิน แก้วสังข์ ผู้ช่วย สส.เขต 8ชลบุรี และอดีตกำนันตำบลบางเสร่ พร้อมครอบครัว และผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน สามัคคีในวันนี้ กันเป็นจำนวนมาก


ในการนี้ได้ มีการจัดขบวนขบวนกองยาว แห่องค์กฐินสามัคคีตั้งแต่ถนนเลียบชายทะเลมายังวัดสามัคคีบรรพต และเดินเวียนรอบ อุโบสถ จำนวน 3รอบ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งมีประชาชนร่วมเดินในขบวนแห่กันเป็นอย่างเนื่องแน่น


พระครูเกษมกิตติโสภณ กล่าวว่า การจัดทอดกฐิน สามัคคี ในครั้งนี้มีความประสงค์ สมทบทุนก่อสร้าง หลวงพ่อโสธรขนาดใหญ่ บนยอดเขาสามัคคีบรรพตให้แล้วเสร็จ ในวันนี้ยอดเงินในการทอดทอดกฐิน สามัคคี ในวันนี้ ทั้งหมด 1,672,403 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน ) จึงขออนุโมทนา กับทุกท่าน ทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอด กฐินสามัคคี ทุนทรัพย์จะได้นำมา สมทบทุนก่อสร้าง หลวงพ่อโสธร ให้แล้วเสร็จต่อไป ขออนุโมทนา
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323