Input your search keywords and press Enter.

นายกเมืองสัตหีบ ”ห่วงใยประชาชน“ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน ตัดหญ้าขุดลอกคลอง

วันนี้ 25 ก.ย 63 เวลา 09.00 น. นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ส่งการให้ จนท.เทศบาลเมืองสัตหีบ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทาง และตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองฝั่งถนนบริเวณซอยสุขุมวิท 109 ต.สัตหีบ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากมีหญ้าสูงปกคลุม

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวทาง จนท. เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้นำเครื่องตัดหญ้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาถนนเส้นดังกล่าวได้รับความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ ขุดลอกคลอง บริเวณบ้านเขาหมอน  หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์  0-3843-8490 ได้ในวันและเวลาราชการ