Input your search keywords and press Enter.

พัทยาคนแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างคึกคัก ท่ามกลางความคาดหวัง เลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ

ที่บริเวณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุง สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 และอาคารโดมโรงเรียนบางละมุง ซึ่งจัดให้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเขตเลือกตั้งที่ 2 ของจ.ชลบุรี ทั้งนี้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบ เลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคักประชาชนเป็นจำนวนมากที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าต่างมายืนรอเพื่อเข้าคูหาเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์จุดเลือกตั้งที่มีการแบ่งแยกเป็นเขตภาคและจังหวัดว่าแต่ละคนอยู่ที่คูหา

ซึ่งมีการแยกส่วนที่ชัดเจนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความสับสนในการเดินเข้าคูหาเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาเข้าคูหาเลือกตั้งในครั้งนี้หวังอยากได้คนที่เข้าไปเป็นตัวแทนให้กับประชาชนเพราะประเทศไทยได้ว่างเว้นที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งมานานครั้งนี้จึงมีคาดหวังที่อยากเห็นการ เมืองไทยไปในทางที่ดีเพื่อประเทศจะได้พัฒนา

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.ชลบุรี มีผู้ลงทะเบียนมาใช้สิทธิ ในส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้จำนวน 29,200 คน แยกเป็นที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่บริเวณศาลาการอำเภอบางละมุงจำนวน 27 คน ที่เลือกตั้งกลางนอก เขตเลือกตั้ง สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 จำนวน 8,436 คน และอาคารโรงเรียนบางละมุง จำนวน 20,737 คน

ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งในเขตที่ 9 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 9,977 คน คึกคักไม่แพ้กันมีประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าต่าง ทยอยมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้าและตั้งแต่มีการเปิดหีบเลือกตั้งทั้งเขตเลือกตั้งที่ 8 และ 9 ยังไม่พบปัญหาใดๆ นอกจาก ความสับสนของประชาชนในการเข้าใช้สิทธิที่คูหาที่ได้มีการลงทะเบียนว่าอยู่ตรงบริเวณใดเท่านั้น ทั้งนี้ทางด้านนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ยังได้ลงมาร่วมสังเกตการณ์และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้สิทธิในการไปยังจุดเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้