Input your search keywords and press Enter.

Art Venture NFT Pattaya จัด Art for Air นิทรรศการศิลปะ ANIMAL NO LAND ศิลปะเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2 เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะ ตลอดเดือนมีนาคมนี้


ที่ Art Venture NFT Pattaya ภายในซอยวัดญาณสังวราราม ต.นาจอมเทียน ได้มีการจัดโครงการ Art for Air “นิทรรศการศิลปะ ANIMAL NO LAND ศิลปะเพื่อลมหายใจ ตอน สรรพสัตว์ไร้แผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้าใจในปัญหาผ่านงานศิลปะ


นายจารุต วงศ์คำจันทรา (พี่ตั๋น) กรรมการส่วนงานสุนทรียะ Art Venture NFT Pattaya เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ Art for Air “นิทรรศการศิลปะ ANIMAL NO LAND ศิลปะเพื่อลมหายใจ ตอน สรรพสัตว์ไร้แผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นในการประชุมเจรจาระหว่างสภาลมหายใจและเครือข่ายศิลปินหลายแขนงในปี 2562 ที่ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างประสบปัญหาจากฝุ่นควัน และต้องการมีส่วนร่วมในการคลี่คลายสถานการณ์นี้ตามศักยภาพและบทบาทที่เครือข่ายศิลปินจะสามารถทำได้ จึงมีความเห็นร่วมกันจัดตั้งโครงการ Art for Air หรือโครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ภาระหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดแบกรับได้ แต่ต้องใช้พลังของทุกภาคส่วนร่วมกัน ซึ่งการทำงานร่วมกับบุคลากรในแวดวงศีลปะวัฒนธรรม เป็นการประสานพลังด้านการแสดงออก การสื่อสาร เพื่อให้ความเข้าใจในปัญหาได้ส่งอกไปอย่างตรงจุด โดยเครือข่ายนักสร้างสรรค์ได้เป็นอีกพลังที่ร่วมผลักดันการสะท้อนปัญหานี้ ในการเคลื่อนไหวผลักดันการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว


สำหรับการจัดโครงการ Art for Air ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในธีม ANIMAL NO LAND เป็นความร่วมมือระหว่างสภาลมหายใจเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สมากษัตริย์) นักสร้างสรรค์และศิลปิน ที่จะมาเล่าเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตสัตว์ป่าที่ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะถูกบุกรุกพื้นที่โดยมนุษย์ผ่านภาพวาดของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากสัตว์ที่อาศัยในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันกลับไร้ที่อยู่อาศัย สะท้อนปัญหาและกระตุ้นเตือน ให้มนุษย์ต้องลุกมาทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือนสัตว์ โดยงานในครั้งนี้มีศิลปินรับเชิญ 5 คน ประกอบด้วย 1.คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินผู้ริเริ่มโครงการ Art for Air เชียงใหม่ 2.สมศักดิ์ แสนสุขเจริญผล 3.วัฒนพล กิจบุรินทร์ 4.ธนศักดิ์ สลาลม และ5.จารุต วงศ์คำจันทรา ที่จะนำภาพมาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งในปีนี้จะมีการระดมทุนผ่านกิจการประมูลผลงานศิลปะ เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการขับเคลื่อนสภาลมหายใจ มุ่งไปสู่เป้าหมายทำให้สังคมมีอากาศสะอาดในทุกฤดูกาล ทั้งนี้อยากจะเชิญชวนประชาชนทั่วไป เยาวชน และครอบครัว มาร่วมงาน Art for Air “นิทรรศการศิลปะ ANIMAL NO LAND ศิลปะเพื่อลมหายใจ ตอน สรรพสัตว์ไร้แผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ณ Art Venture NFT ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 นอกจากชมภาพวาดแล้วภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทุกวันพุธถึงวันจันทร์ ตั้งแต่ 11.00น.ถึงเวลา 17.00น.


ด้านนายวัฒนพล กิจบุรินทร์ หนึ่งในศิลปินที่นำผลงารมาร่วมแสดงในครั้งนี้ เปิดเผยว่า สำหรับการนำภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราว และสะท้อนให้เห็นเรื่องราวของชีวิตสัตว์ป่าที่ไร้ที่อยู่อาศัย เพราะถูกบุกรุกพื้นที่โดยมนุษย์ ในครั้งนี้คาดหวังว่าให้คนที่ร่วมงานรได้สัมผัสถึงความสวยงามของภาพวาดที่สะท้อนภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อได้ร่วมกันตระหนักและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปจนรุ่นลูกหลานจากคนรุ่นใหม่ ที่จะร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อยากเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะมาแบบครอบครัว และคนทั่วไปได้ใช้ผลงานที่ศิลปินทั้ง 5 คน ตั้งใจวาดภาพขึ้นมาให้เห็นถึงสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช้เรื่องใกล้ตัวของเราอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันลุกจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร