Input your search keywords and press Enter.

เริ่มแล้ว ศึกชิงเก้าอี้ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา เปิดรับสมัครวันแรก 2 ทีม ทนายอ้าย และ ทนายแบน ขนลูกทีมลงสมัคร


ที่ สำนักกฎหมายอำนาจ เที่ยงธรรม ภายในซอยเทพประสิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่คณะกรรมการสภาทนายความจังหวัด กำหนดใช้เป็นสถานที่รับเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา โดยมีนายธีรวัฒน์ ปริยอัครกุล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทยา เป็นประธานในการเปิดรับสมัครเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา วันแรก พร้อมด้วย นายสมพร ตันเสี่ยน กรรมการ


โดยบรรยากาศ เปิดรับสมัครในวันแรกมีทีมผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา 2 ทีม ประกอบด้วย ทีม ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา หรือ ทนายอ้าย จากสำนักงานกฎหมายชาญยุทธ ยังปรีดา ผู้สมัครชิงประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา ส่วนอีกทีม คือ ทีมทนายธนเสฏฐ์ ตุ้มทอง หรือ ทนายแบน อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยาคนล่าสุด


ทั้งนี้ จากการจับสลากหมายเลขผู้สมัครปรากฏว่า ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา หรือ ทนายอ้าย จับได้หมายเลข 1 ส่วนทนายธนเสฏฐ์ ตุ้มทอง หรือ ทนายแบน จับได้หมายเลข 2 ท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากกลุ่มทนายความทั้ง 2 ทีม


ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ชู สโลแกน เชิดชูองค์กร เสริมสร้างวิชาชีพ ร่วมพัฒนาสังคม ทั้งนี้หากได้มีโอกาสเป็นประธานสภาจะขอทำให้องค์กรทนายความที่ให้อาชีพ ให้รายได้เลี้ยงครอบครัวของพวกเรา ก้าวหน้าทัดเทียมกับองค์กรอื่น ๆ และจะได้มีโอกาสดูแลทนายรุ่นน้อง เอาใจใส่ทนายรุ่นพี่ ทนายอาวุโสและทนายที่เจ็บป่วย ให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป โดยจะเดินหาเสียงด้วยวิธีเคาะประตูบ้านสมาชิกกว่า 600 คน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบนโยบายของกลุ่ม


ด้านนายธนเสฏฐ์ ตุ้มทอง ผู้สมัครหมายเลข 2 นโยบายหลักคือสร้างความรู้ เพิ่มพูน ศักยภาพให้กับทนายความและต่อยอดประกอบวิชาชีพอย่างยั่งยืนและมั่นคง ส่วนสวัสดิการจะมีการจัดสวัสดิการเจ็บป่วยที่เคยทำมาตลอดกิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆที่เคยทำมาแล้วซึ่งจะสานต่อและขอทำให้ดีกว่าเดิม
สำหรับการรับสมัครประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งหากมีผู้สมัครรายใหม่ มาสมัครจะเรียงลำดับหมายเลขลำดับก่อนหลังโดยไม่ต้องทำการจับสลาก ส่วนกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา กำหนดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลจังหวัดพัทยา โดยประธานสภาทนายความ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยา ครอบคลุมพื้นที่อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.บ่อวิน และ อ.ศรีราชาบางส่วน มีสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 668 คน