Input your search keywords and press Enter.

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ไดกิ้น มอบเครื่องปรับอากาศ สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29สานต่อความตั้งใจ ยกระดับทักษะบุคลากรรองรับอนาคต
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ไดกิ้น เดินหน้าส่งเสริมทักษะบุคลากรช่างเครื่องปรับอากาศต่อเนื่อง มอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 10 ชุด แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสามารถพร้อมเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับความต้องการในตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต

นายบุญทวี คำแหง กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ไดกิ้นคือแบรนด์ที่ดำเนินงานควบคู่กับการตอบแทนสังคมมาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการส่งเสริมบุคคลากรทางการศึกษาและการส่งเสริมทักษะฝีมือของบุคลากร เพื่อจุดประสงค์หลักในการสร้างช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ “ในปี 2565 นี้ ไดกิ้นยังคงสานต่อความตั้งใจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ทำการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด ให้ ‘สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี’ เพื่อใช้สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัด ‘การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง’ โดยเครื่องปรับอากาศชุดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องวัดความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน พร้อมสร้างประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถรองรับกับความต้องการด้านแรงงานอย่างเพียงพอ รวมถึงรองรับกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต”

นายเพชร กรมแสง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เผยเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาในการทำธุรกิจ  ไดกิ้นส่งเสริมกิจกรรมที่จะยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรผ่านวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น จัดการฝึกอบรมเพื่อการเข้าถึงระบบและพื้นฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนผ่านการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2 ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management :CVM) ด้านเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพของบุคลากรโดยตรง

สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชนในการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพของสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและการทำงานในปัจจุบันและอนาคต โดยในปีนี้ มีการแข่งขันรวม 25 สาขา 6 กลุ่มอาชีพ จัดไปเมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และเยาวชนที่เป็นผู้ชนะระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าสู่เวทีแข่งขันระดับชาติ และเข้าสู่การแข่งที่สูงขึ้นในระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ ต่อไป
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้