Input your search keywords and press Enter.

พัทยาเริ่มคึกคัก ออเนอร์กรุ๊ป เปิดหน้าดิน เดินหน้าลงทุน 3,500 ล้านบาท สร้างอาณาจักรโครงการ Mixed -Use จุดต่างใจกลางเมืองพัทยา เตรียมรับ EEC

ที่โครงการคอนโดมิเนียม ONCE PATTAYA  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา,  Mr. PETER WEBSTER (Senior Director

Operations – South East Asia Singapore & IndoChina) ผู้บริหารเครือฮิลตัน , นายคริส เชิดสุริยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ออเนอร์ กรุ๊ป จำกัด และน.ส.ธิดา เชิดสุริยา  ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือออเนอร์ กรุ๊ป ร่วมกันทำพิธีGround Breaking Ceremony @Hilton Garden Inn หรือพีธีเปิดหน้าดินของโรงแรม ฮิลตันการ์เด้น อินน์พัทยาชิดื้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของทาง ออเนอร์ กรุ๊ป ที่ได้พัฒนาโครงการรูปแบบ โรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา รวมทั้งเดินหน้าลงทุนสร้าง First Iconic Mixed-Use Project in North Pattaya เพื่อสร้างจุดต่างใจกลางเมืองพัทยา

    นายคริส เชิดสุริยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ออเนอร์ กรุ๊ป จำกัด  กล่าวว่าสำหรับโครงการ First Iconic Mixed-Use Project In North Pattaya ในส่วนของภาคโรงแรม ฯและ Retail Shop นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการคอนโดมิเนียม ONCE PATTAYA ที่ได้พัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยศักยภาพของเมืองพัทยาที่จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามหานครแห่ง EEC เพื่อส่งเสริมการลงทุนในทุกรูปแบบการท่องเที่ยว การอยู่อาศัย การทำงานและการใช้ชีวิตในเมืองพัทยา

    ส่วนทางด้านน.ส.ธิดา เชิดสุริยา  ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือออเนอร์ กรุ๊ป กล่าวเสริมว่าโครงการนี้ก่อสร้างบนที่ดินกว่า4.5 ไร่ติดถนนสาย3 ประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้า และคอนโดมิเนียม รวมมูลค่าโครงการทั้งสินกว่า 3,500 ล้านบาท โดยคอนโดมิเนียมพัฒนาภายใต้ชื่อ วันส์ พัทยา ONCE PATTAYA เป็นอาคารสูง 32 ชั้น จำนวนห้องพักอาศัยรวม 427 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 28.4-201 ตารางเมตร (ตร.ม.)  รวมมูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท

   ปัจจุบันคอนโดมิเนียม ONCE PATTAYA มียอดขายแล้วประมาณ 70% ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็น

บ้านหลังที่ 2 และซื้อเพื่อการลงทุน ซึ่งทางโครงการยังได้บัตรสมาชิก “Thailand Elite” ของบริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (ทีพีซี) รับสิทธิพิเศษของ Privilege Elite Visa สามารถอยู่อาศัยระยะยาวแบบ Long Stay Visa ในเมืองไทยได้นานถึง 20 ปี และขณะนี้ทางโครงการได้ จัดโปรโมชั่น Guarantee Yield 6% นาน 3 ปี

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ONCE PATTAYA นั้นงานด้านโครงสร้างดำเนินงานไปแล้ว 95%, งานด้านสถาปัตย์อยู่ที่ 70% และงานวางระบบต่างๆ อยู่ที่ 90% สรุปโดยรวมแล้วงานก่อสร้าง ดำเนินงานไปแล้วอยู่ที่ 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมโอนให้ลูกค้าเข้าอยู่ได้ตามแผนภายในต้นปี 2566

พร้อมกันนี้ นางสาวธิดา ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในส่วนที่เป็นโรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ พัทยา ซิตี้ (HILTON GARDEN INN PATTAYA

CITY) ขณะนี้ได้ผ่านรับมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วและได้เริ่มงานก่อสร้างในส่วนที่เป็นฐานรากแล้ว มีมูลค่า

ก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นอาคารสูง 29 ชั้น ขนาด 300 ห้อง พร้อมร้านค้าปลีก 6 ร้าน ขนาดพื้นที่รวม 28,000 ตร.ม. กำหนด

ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567