Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุชพัทยา หล่อเทียนพรรษา 9 ต้น ถวาย 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

ในวันนี้ 7 ก.ค.65 ที่บริเวณสวนลอยฟ้า สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวย นางกัณฐิกา วิชินโรจน์จรัล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวย และคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในช่วงเข้าพรรษา โดยมีพระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา


นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ” เป็นประเพณีที่สวนนงนุชพัทยา ได้ดำเนินการและร่วมสืบสานตามประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นประเพณี ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนา โดยกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2565 รวม 4 วัน หลังจากนั้นจะนำเทียนที่หล่อไปถวายวัด ทั้ง 9 วัดประกอบด้วย วัดญาณสังวรารามวรวิหาร ,วัดสัตหีบ , วัดสามัคคีบรรพต , วัดนาจอมเทียน , วัดอัมพาราม , วัดบางเสร่คงคาราม ,วัดเขาคันธมาทน์ วัดหนองจับเต่า และวัดเขาชีจรรย์
เพื่อเป็นกุศลทาน ตามความเชื่อ ในวันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565 นี้ โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมในการหล่อเทียนเข้าพรรษา ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323