Input your search keywords and press Enter.

เทศบาลนาจอมเทียนร่วมกับแมกโนเลียMQDCจัดกิจกรรมตัดผมฟรีต้อนรับเปิดเทอม


วันที่13 พ.ค.65 เวลา 9:00 น ณ.โรงเรียนวัดนาจอมเทียน เทศบาลนาจอมเทียนร่วมกับแมกโนเลียMQDC และจิตอาสา ตัดผมให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน โดยมี นายธานิน วินวัชรเวช ผู้จัดการอาวุโส MQDC นายไพศาล เนียมนิยม สมาชิกสภาเทศบาลนาจอมเทียน นายอุดม สุวรรณฆะนะผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.นาจอมเทียน พร้อมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายธานิน วินวัชรเวช ผู้จัดการอาวุโส MQDC กล่าวว่า วันนี้เรามาทำกิจกรรมตัดผมฟรีต้อนรับเปิดเทอม ทางเราได้ร่วมมือกับเทศบาลนาจอมเทียนและจิตอาสาเพื่อเป็นโครงการนำร่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองและโครงการนี้ก็ยังจะมีอีกต่อไปให้ครบทุกโรงเรียนในตำบลนาจอมเทียนและเขาชีจรรย์

ภาพ/ข่าว ประเสริฐ ไพรนางกูล  นิราช ทิพย์ศรี รายงาน