Input your search keywords and press Enter.

ถอดบทเรียนการเลือกตั้ง

นายมีชัย อินทร์พิทักษ์​ เจ้าของกิจการโรงแรมและนักธุระกิจการท่องเที่ยว ในพัทยา​ ผมว่าการเมืองจริงๆแล้วมันส าคัญมากกับการดำเนินชีวิตเรา การเลือกตั้งแต่ละครั้งผมอยากให้
ประชาชนให้ความส าคัญกับการตัดสินใจให้มาก


เช่น ผู้สมัครเป็นคนดีที่เชื่อถือได้ไหม ทำงานเก่งไหม คู่ควรสง่างามกับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา
ไหม และนโยบายการบริหารดีไหม ตัวบุคคลแนะนโยบาย 2 สิ่งนี้มีผลกับการบริหารและขับเคลื่อน
ให้บ้านเราไปในทิศทางไหนก็ได้ อย่าให้เราถูกคลอบงำจากการสร้างวาทะให้เกียจชังเช่นต้องปฎิวัติ
ล้มล้าง เพราะสิ่งนั้นจะได้มาแค่การต่อสู้ ไม่ใช่การได้นักการเมืองที่ดีมีความสามารถเข้ามา
บริหารงาน
ถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งสส.ในพื้นที่เราที่ผ่านมา เราก็ควรนำมาตัดสินใจว่า
นักการเมืองที่เราได้มาหรือเลือกมาได้ช่วยได้ทำอะไรให้บ้านเรามั่งไหม เราเข้าถึงได้เจอเขา
ไหม เวลามีปัญหาเขาช่วยเราแก้ไขอะไรได้ไหม ฉะนั้นเราต้องตัดสินใจเลือกตามความเป็นจริง
ไม่ใช่เลือกเพราะกระแสที่สร้างมาอย่างผิดๆ
ถ้าเราถูกคลอบงำจากการสร้างกระแสให้หลงผิด ก็เท่ากับเราทำร้ายตัวเอง เพราะการบริหารงาน
นั้นมีผลกับการดำเนินชีวิตของเรา หลายๆครั้งเราจะเห็นการหาเสียงโดยการต่อว่าด่าทอทำลาย
คู่แข่งเน้นแต่ด่าทอต่อว่าคู่แข่งโดยไม่บอกว่าถ้าตัวเองเป็นแล้วจะทำอะไร นั่นคือการเมืองแบบโบราณ
ซึ่งควรหมดไปได้แล้ว


เมืองพัทยาเป็นเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยอะมาก พูดได้
ว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ควรต้องเลือกคนที่มีวิสัยทัศที่ดี มืออาชีพ ทีมงานต้องครบเข้ามา
บริหารอย่างจริงจัง ทำยังไงถึงจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่พัทยาได้เยอะๆ และทำยังไงถึงคนใน
พัทยาจะมีอาชีพมีรายได้จากนักท่องเที่ยว นโยบายใครดี ใครทำได้ ผมว่าคนนั้นนั่นแหละเจ๋ง เลือก
เขาได้เลย


ขุดถนนทำทางทำท่อระบายน ้ำมันเรื่องปกติ ผมว่ามันคือการพัฒนาแบบพื้นฐาน ความจริงมันก็
ไม่ได้ขุดทุกเดือนทุกปี แต่ถ้าไม่ขุดไม่ทำนั่นแหละจะเป็นปัญหาถือว่าคุณไม่พัฒนา เอานโยบายมาหา
เสียงกันดีกว่ามาด่าคู่แข่งให้ประชาชนฟัง ประชาชนจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
สุดท้ายผมว่าเราควรตั้งสติแล้วตัดสินใจเลือกตามความเป็นจริง เลือกคนดีมืออาชีพ อย่าให้ใครเอา
ความเกียจชังของตัวเองมาคลอบงำเราไปในทางที่ผิด เพียงแค่คำว่าต้องล้มล้างเพื่อเอาชนะโดยไม่
สนใจแนวทางบริหารเมืองพัทยา การเมืองส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเราจริง หย่าเสี่ยงเพราะมันจะ
ไม่คุ้ม 4ปี ต่อ 1วาระ เวลามันยาวนานเกินไปกับคำว่าลองดู