Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร ไทยออยส์ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน

วันที่ 8 ธ.ค.64 น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) จ.ชลบุรี (รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ.) และ ว่าที่ น.อ.วรรณรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.) จ.ชลบุรี (หน.ศคท.จว.ชบ.) พร้อมกำลังพล ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท ไทยออยส์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์


โดยมี นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยส์ฯ ให้การต้อนรับ โดยมีวาระการประชุมหารือ ประกอบด้วยรับฟังการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในห้วงที่ผ่านมา หารือเรื่องการเตรียมการฝึกขจัดคราบน้ำมันในทะเลระหว่าง ศรชล.กับ บริษัทฯ ไทยออยส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี งป.65 และข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน