Input your search keywords and press Enter.

ผบ.โรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ของนักเรียนนายเรือ

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 และเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ตรวจเยี่ยมการฝึกการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางถึงโรงเรียนนายเรือ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์ พระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

และต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังสนามฝึกโรงเรียนนายเรือ เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ซึ่งทำการฝึกในหัวข้อ ระเบียบการนำหน่วย และพื้นฐานการนำหน่วยทหารขนาดเล็ก โดยมี กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยดำเนินการฝึก

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645