Input your search keywords and press Enter.

“We prep for school” ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านสัตหีบ เนื่องในวันกองทัพเรือ ต้อนรับน้อง ๆ “Back to school”

นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาจาก ทัพเรือภาคที่ 1 เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยกำลังที่ขึ้นตรงกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับคณะครู รวม 40 นาย ทำความสะอาด โรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2564


นอกจากจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการทำความสะอาดเพื่อต้อนรับน้อง ๆ “Back to school” ก่อนเปิดเรียนแบบ Onsite ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด กวาดใบไม้ เก็บขยะ บริเวณรอบโรงเรียน ขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ และจัดระเบียบห้องเรียน รวมถึงการเช็ดถูฆ่าเชื้อโรคตามจุดสัมผัสต่าง ๆ ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนที่โรงเรียน


ทางด้าน นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้กล่าวขอบคุณ ที่ทางทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา มาร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช็ดถูฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสต่าง ๆ และจัดห้องเรียนให้ในครี้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมต้อนรับน้อง ๆ “Back to school” และทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนอีกครั้ง หลังจากที่ต้องเรียนผ่านระบบ Online ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการติดตามความพร้อม “Prep for school” ก่อนการเปิดเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางทัพเรือภาคที่ 1 และโรงเรียนบ้านสัตหีบ ร่วมกันเตรียมความพร้อมต่อเนื่องจากการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันนี้ยังคงเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการประสานขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ และ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อได้ที่กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 โทร. 033 – 032 – 737