Input your search keywords and press Enter.

กายพร้อม ใจพร้อม กำลังพล หมู่เรือลาดตระเวนร่วม ระหว่าง ทร.ไทย – ทร.เวียดนาม

จากทัพเรือภาคที่ 1 วิ่งขึ้นเขากรมหลวงชุมพร เพื่อสักการะ “เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตามประเพณี ทหารเรือไทย ก่อน ออกเดินทาง ลาดตระเวนร่วม ระหว่าง ทร.ไทย – ทร.เวียดนาม ตามแนวเส้นแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทย-เวียดนาม ( KC Line ) ในวันที่ 15 – 20 พ.ย. 64 โดยมี นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็น ผบ.หมู่เรือฯ ฝ่ายไทย


สำหรับ การลาดตระเวนร่วม ระหว่าง ทร.ไทย – ทร.เวียดนาม ในครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ทัพเรือภาคที่ 1 จัด เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เข้าร่วมและทำหน้าที่หัวหน้าเรือฝ่ายไทย โดยเรือฝ่ายไทยนั้น ประกอบไปด้วย เรือหลวงมกุฎราชกุมาร จากทัพเรือภาคที่ 1 และ เรือหลวงแกลง จากทัพเรือภาคที่ 2 ในส่วนของ ทร.เวียดนาม นั้น จัดกำลังเข้าร่วม จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือ HQ 264 และ เรือ HQ 265


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันจัดระเบียบทางทะเล ในเขตทางทะเลติดต่อกัน ของทั้งสองประเทศ จัดตั้งช่องการสื่อสารระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนาม และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจในฐานะมิตรประเทศ ระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือเวียดนาม ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น


และภายหลังเสร็จสิ้น การวิ่งขึ้นเขากรมหลวงชุมพร เพื่อสักการะ “เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม ระหว่างฝ่ายอำนวยการของกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 และ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร หัวหน้าเรือฝ่ายไทย นอกจากนี้แล้ว ได้มีผู้แทนจาก กองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม ในการลาดตระเวนร่วมฯ ในครั้งนี้ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อีกด้วย