Input your search keywords and press Enter.

“We prep for school” เปิดเทอมอย่างปลอดภัย จากใจพี่ๆทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ นาย นาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ และคณะอาจารย์ ร่วมกันต้อนรับน้อง ๆ สำหรับการเปิดเทอมวันแรก เมื่อ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ผ่านมาตรการ COVID – Free Setting ในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี และรับอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี ให้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On – Site ได้ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564


การต้อนรับน้อง ๆ สำหรับการเปิดเทอมวันแรกในวันนี้ เป็นไปตามนโยบายการบูรณาการเชิงรุกของทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการติดตามความพร้อมในการเปิดเทอมวันแรก หลังจากที่ทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา BIG CLEANING โดยได้ร่วมกัน ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ และ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวัสโควิด 19


หลังจากนั้น ในเวลา 10.30 น. นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมประชุมหารือรับฟังแนวทางในการเปิดสถานศึกษาตามมาตรการ COVID – Free Setting ในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ


โรงเรียนบ้านสัตหีบ อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี จึงทำให้ยังไม่สามารถ เปิดการเรียนการสอนแบบ On – Site ได้ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On -Site ได้ประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ทั้งนี้ เมื่อทางโรงเรียนบ้านสัตหีบมีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ On – Site แล้วนั้น ทัพเรือภาคที่ 1 จะให้การสนับสนุนกำลังพลในการ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และการทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการเปิดการเรียนการสอนแบบ On – Site ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้หน่วยต่าง ๆ ของทัพเรือร่วมสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องการเปิดโรงเรียน
สำหรับการประสานขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ และ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวัสโควิด 19 สามารถติดต่อได้ที่กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 โทร. 033 – 032 – 737