Input your search keywords and press Enter.

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยข้ารราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ต.บางเสร่ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเหลืองอ่อนภาวนาราม ม.7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยดำเนินการทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้และบูรณะวัดให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อให้พร้อมในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในชุมชน


นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้จัด กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดเหลืองอ่อนภาวนาราม ขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยสืบต่อไป