Input your search keywords and press Enter.

สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

ในวันนี้ 15 ต.ค.64 นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้บังคับการสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคตรวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน 220 คน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาบริเวณพื้นที่บ้านพัก และชายหาดนภาธาราภิรมย์ และสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จว.ระยอง