Input your search keywords and press Enter.

นายก อบจ.ชลบุรีเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.หน่วยกองทัพเรือ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมประสานงานสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ

ที่อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต8 อำเภอสัตหีบ เดินทางมาเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และพลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการและผู้อำนวยการฯ ตั้งแต่ 1ต.ค.64ที่ผ่านมา


ในการนี้มีผู้เข้าร่วม เยี่ยมคำนับแสดงความยินดี โดยมี คุณ สิริลดา คุณปลื้ม พลเรือเอก จำนงค์ กิตติพีรชล ผู้เชี่ยวชาญประตัว สส.เขต8 นาย เสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ จ่าเอก สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นาย กำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ อดีต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร


ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยการพูดคุยกันในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นไปในเรื่องของการประสานงานและการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบสาธารณูประโภค ประปา และฟ้า การพัฒนาสวนสาธาณะ สนามกีฬา ความร่วมมือด้านระบบสาธารณะสุข ของหน่วยงานที่เป็นภาพรวม เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรี และในโอกาสที่มาเยี่ยมคำนับทางหน่วยงานกองทัพเรือ ซึ่งในวันนี้ทาง คุณ วิทยา-คุณสิริลดา คุณปลื้ม บริจาคเงินจำนวน 160,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสมทบทุนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไว้ช่วยเหลือประชาชนต่อไป