Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว.ดำเนินการซ่อมถนนบ้านชากผักบุ้งชำรุดตามคำร้องเรียนของพี่น้องประชาชนเร่งด่วน

วันนี้( 6 ต.ค.64) อบต.เขาไม้แก้วได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบทางซอยบ้านซากผักบุ้ง ม.4 ตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องจาก ฝนตกติดต่อกันหลายวัน และมีน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำ ทำให้ทางเข้าซอยมีน้ำขังและซับตลอดจึงเร่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้น ให้สามารถสัญจรเข้าออกได้
ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ