Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว  ไม่ทิ้งผู้กักตัวที่บ้าน มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของโควิด-19

วันนี้ 14 กันยายน 2564  นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ยังบ้านที่กักตนเอง เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตนเองด้วยการกักตัวที่บ้านเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง

และสิ่งของที่มอบ  ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ใช้ในการปรุงอาหารได้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการที่ต้องกักตัว โดยให้มีกำลังใจว่าทางหน่วยงานของรัฐไม่ได้ทอดทิ้ง และภายในหมู่บ้านเองก็มีการร่วมมือกัน เพื่อให้ผ่านการกักตัวไปอย่างปลอดภัยทุกคน

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา / กิตติพงษ์ โนใหม่