Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว) ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้วที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวจากโรคโควิด-19 ตามมติ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกกักกัน หรือควบคุมไว้สังเกตอาการ เช่น ผู้เข้าข่ายติดเชื้อซึ่งได้รับการคัดกรองจากโรงพยาบาล ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ โดยผ่านมาตรการคัดกรองตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ต้องกักตัว 14 วัน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี