Input your search keywords and press Enter.

“บริษัท จินดาออโต้เพ้นท์ จำกัด” มอบถุงยังชีพและชุด ppe ให้ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่กักตัวและผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว

วันนี้ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว รับมอบถุงยังชีพจำนวน 120 ชุดและppe จาก บริษัท จินดาออโต้เพ้นท์ จำกัด โดยถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยและผู้ป่วย covid-19ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้านและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว

และยังมอบชุดppe ให้กับเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติงานตอบโต้ covid-19 อบต.เขาไม้แก้ว จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)