Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานติดตั้งโคมไฟแส่งสว่างทางและซ่อมปรับปรุงโคมไฟชำรุดตามคำร้องเรียนเร่งด่วน

วันนี้(10 ก.ย.64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นำทีม จนท.อบต.เขาไม้แก้ว ออกสำรวจและดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ ตำบลเขาไม้แก้วตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องจากที่ผ่านมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้โคมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด เสียหายหลายจุด ซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมายามค่ำคืน
ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ