Input your search keywords and press Enter.

ประชาชนเทศบาลเมืองสัตหีบเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก 3 พันคน

ที่โรงพยาบาล สัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของเทศบาลเมืองสัตหีบ หลังได้มีการจัดหาวัคซีนทางเลือกในการป้องกันโรคโควิด-19 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 3,000 คน เพื่อให้ประชาชนในเขตเกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่ และเพื่อเป็นการเสริมแนวทางการกระจายวัคซีนหลักจากทางรัฐบาลในวันนี้ได้กำหนดกระจายวัคซีนต่อ ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนกับเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยกำหนดให้โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม กับประชาชน ในวันที่ 7-8-9 กันยายน โดยพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ท่ามกลางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด อย่างเคร่งครัด
นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เปิดประชุมสภา พร้อมอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อฉีคให้กับประชาชนทุกคนภายในเขต โดยอำเภอสัตหีบถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาด เนื่องด้วยเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลเมืองสัตหีบจะได้เร่งผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วและครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่