Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ นำอาหารจากทะเล สู่ดอย เพิ่มสารไอโอดีนชาวเขา สืบสานโครงการพระราชดำริ ปีที่ 25

ทหารเรือ ร่วมกับสมาคมประมงทั่วอ่าวไทยตอนบน และกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล องค์การสะพานปลา พร้อมภาคเอกชน นำอาหารทะเล ปลากะตัก ปลาทูเค็ม พร้อมอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เดินทางจากชายฝั่งทะเล-สู่ดอยอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สืบสานโครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ให้กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร


วันนี้ (3 กันยายน 2564) พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมกำลังพล กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล และผู้แทนสมาคมประมงต่าง ๆ ในอ่าวไทยตอนบน ได้เดินทางมายังที่ว่าการอำเภอ อมก๋อย จว.เชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย นางวิไลลักษณ์ สุขสาย ผู้อำนวยการศูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2564


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า จากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่9)ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ พระองค์ทรงทอดพระเนตร เห็นผู้ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก ได้ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารอาหารไอโอดีนขึ้น ซึ่งพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงในเบื้องต้น เมื่อปี พ.ศ.2538 ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานดำเนินโครงการต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้โครงการนี้ยาวนานมาถึง 25 ปี เป็นที่ประจักษ์กันดีว่า เมื่อปี พ.ศ.2536-2538 ประเทศไทย มีผู้ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก โดยถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะประชาชนชาวเขาที่อยู่บนดอย

พลเรือโท โกวิท ได้กล่าวอีกว่า ซึ่งต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปลากะตักแห้งดังกล่าว ให้กับสำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงช่วยดำเนินการขนส่งปลากะตักแห้งพระราชทานไปส่งให้ โครงการส่วนพระองค์ฯ ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ส่งผลให้ทางด้าน นายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ และกลุ่มเกษตรกรประมงปลากะตัก กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดตราด ให้เข้าร่วมโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ซึ่งในปัจจุบันกองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มอบหมายให้ ทัพเรือภาคที่ 1 สืบสานโครงการนี้ ร่วมกับกลุ่มประมง จึงได้ขยายโอกาสไปยังสมาคมประมงต่าง ๆ ในเขตอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึง จังหวัดตราด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ เพื่อสนองพระราชดำริในการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญและถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะพสกนิกรของพระองค์ ที่อยู่อาศัยอยู่บนดอย บนภูเขาต่าง ๆ ทุกหนแห่ง เช่นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก พิษณุโลก เชียงใหม่ พระเยา สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สกลนคร เป็นต้น

ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ต้องเสนออนุมัติ กองทัพเรือ ดำเนินการประสานสำนักพระราชวัง เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าพระบาทขอน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง จำนวน 9,000 กก. ปลาทูเค็ม 7,005 กก. ปลากระป๋อง 72,000 กระป๋อง น้ำปลา 15,252 ขวด กะปิ 2,832 กก. และเกลือไอโอดีน 7,190 กก. รวมมูลค่าประมาณ 3,013,900 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริ ปีที่ 25 ในครั้งนี้