Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ภาค 1 ร่วมฝ่ายปกครอง ตร. และ อปท.ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จว.ชลบุรี /ศคท.จว.ชบ.มอบหมายให้ น.ต.วรกฤต ถาวรเลิศทวี จนท.ประสานงานความมั่นคง ศคท.จว.ชบ. และ พ.จ.อ.สัณฐิเกรียงไกร เทียนธวัช จนท.ธุรการ ศรชล.จว.ชบ. พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ ใจกว้าง จนท.กสร.ชุดสหวิชาชีพฯ และล่ามประจำศูนย์ PIPO ชลบุรี ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ โดยนายประพันธ์ ประทุมชมภู ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ, ศรชล.ภาค 1 โดย ร.อ.ทศพล พินิจ กสข.ศรชล.ภาค 1, สภ.พลูตาหลวง โดย พ.ต.ท.วัชรชัย มายมิน รอง ผกก.สภ.พลูตาหลวง, อบต.พลูตาหลวง โดย พ.จ.อ.วิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-6 ต.พลูตาหลวง และ จนท.สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ บูรณาการร่วมกันตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ในแค้มป์พักคนงานก่อสร้าง ห้องเช่าแรงงานต่างด้าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ในกลุ่มแค้มป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อ.สัตหีบ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จากการตรวจสอบพบว่า ในแคมป์คนงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมให้นายจ้างแจ้งผู้พักอาศัยในแคมป์คนงานไม่ให้มีการตั้งวงสังสรรค์ ดื่มสุรา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ในขณะออกไปยังที่ชุมชน นอกจากนี้ ยังให้เจ้าของและผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ ที่มีแรงงานต่างด้าวในสังกัด แจ้ง ผญบ.ทุกครั้ง เมื่อมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพื่มเติม และให้กำกับดูแลแรงงานในการควบคุมไม่ให้ลักลอบเข้าไปทำงานในพื้นที่ของกองทัพเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้นายจ้างแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวัคซีนให้กับแรงงานในควบคุมอย่างเร่งด่วนต่อไป อีกด้วย