Input your search keywords and press Enter.

ผวจ.ชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ ให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมเยี่ยม CI อำเภอพนัสนิคม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอพนัสนิคม และคณะ ร่วมกันมอบถุงยังชีพและอาหาร ให้กับผู้นำชุมชน 5 ตำบล คือตำบลไร่หลักทอง ตำบลบ้านเซิด ตำบลหมอนนาง ตำบลนาเริก และตำบลหนองเหียง จำนวน 560 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายสำหรับประชาชนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19


หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ชุมชนบ้านสวนตาล ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม โดยนำถุงยังชีพและอาหารไปมอบให้กับประชาชนกว่า 50 ครอบครัว พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย และเดินทางไปยังสถานที่แยกกักตัวในชุมชน : CI 2 แห่ง คือ ศูนย์ฯ วัดเนินสังสฤษฎาราม ตำบลไร่หลักทอง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในระดับสีเขียวได้ 50 เตียง ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยอยู่จำนวน 38 ราย และศูนย์ฯ หมู่บ้านกานต์สินี ตำบลนามะตูม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดระดับสีเขียวได้ 200 เตียง ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 88 ราย ทั้งนี้ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยอีกด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ย้ำว่าหากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี หรือสามารถโทรสายด่วนที่เบอร์ 1567