Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ภาค 1/ทรภ.1 มอบอาหารปรุงสุกในเรือ ส่งขึ้นฝั่งช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 27 ส.ค.64 น.อ.ธัญญ์นิธิ แก้วเวียงเดชณรัฐ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ(PSCC) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.ปริญญา หงษ์สร้อย สารวัตร สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ร.อ.ฐีระวัฒน์ ชิณรงค์ ผู้ควบคุมเรือ ต.261 ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) พร้อมกำลังพลในสังกัดได้ร่วมกันมอบ ข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลปากน้ำปราณ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับ ผู้ติดเชื้อ และผู้ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังที่กักตัวอยู่ภายในเรือ หรือบ้านเรือน หรือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีมากกว่า 100 คนในปัจจุบัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์ COVID 19
สำหรับอาหารกล่อง ที่นำมามอบส่งมอบกำลังใจทางทะเล

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้ห้องครัว เรือ ต.261 ประกอบอาหาร เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ติดเชื้อ และผู้ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง ที่กักตัวอยู่ภายในเรือ หรือบ้านเรือน หรือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ต.ปากน้ำปราณบุรี ในสถานการณ์ COVID 19 ตามแนวคิด From The Sea ของ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1( ศรชล.ภาค 1) ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19” โดย เรือ ต.261 เป็นเรือหลวง สังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ที่มีแผนการลาดตระเวนทางทะเล ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ นำความห่วงใย จาก ทัพเรือภาคที่ 1 และกองทัพเรือสู่ประชาชน ในครั้งนี้