Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุชพัทยา ลุยเปิดหน้างานโครงการปรับปรงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เหนือ-พัทยาใต้ 2.7 กม.

ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้าง บริษัท นงนุชแสนต์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จำกัด “ให้
ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ-พัทยาใต้ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.64 กำหนดงานแล้วเสร็จวันที่ 3 พ.ย.66 ด้วยงบประมาณ 116,100,000 บาท ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่มีแผนพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางของ EEC โดยได้มีการประชุมวางแผนงานที่ผ่านมานั้น


วันที่ 15 ส.ค.64 มีรายงานว่า นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนุงนุชพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนนงนุชพัทยา นำอุปกรณ์การทำงานพร้อมรถแบ็คโฮ และรถบรรทุก ลงพื้นที่เปิดหน้างานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เป็นวันแรก พร้อมวางระบบการทำงานให้เป็นไปตามแผน โดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังกันปฏิบัติงานในทันที
นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช พัทยา กล่าวว่า ได้ลงพื้นทึ่เปิดหน้างานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา ตั้งแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ รวมระยะทาง 2.7 กม. ตามแนวทาง NEO Pattaya ของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา จะเป็นการเนรมิตภาพลักษณ์ชายหาดพัทยา ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่อย่างสูงสุด


ทั้งนี้ จะได้ทำการเพิ่มเขตจอดรถขยับเข้ามาอีก 3 เมตร และเพิ่มทางเดินออกเป็น 11 เมตร รวมถึงห้องน้ำทั่วไปและห้องน้ำสำหรับคนพิการ ที่สำคัญคือเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยาใหม่ ให้มีความสวยงาม เกิดภาพลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างจากในอดีต การทำงานจะเริ่มงานตั้งแต่วันนี้ และมีระยะสัญญาดำเนินการ 2 ปี แต่เราจะเร่งทำโดยเร็วที่สุด และพร้อมคืนพื้นที่ทันทีเป็นระยะ ในส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอยพื้นที่สาธารณะ โดยไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วทั้งโครงการ