Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งมอบอาหารจาก ครัวเรือรบ-สู่ฝั่ง ช่วยเหลือวัดและชุมชน ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” และมอบอาหารกล่องจาก “ครัวเรือรบ” ภายใต้แนวคิด “From The Sea” ความช่วยเหลือจากทะเลสู่ฝั่ง ช่วยเหลือวัดและชุมชนแสมสารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564


สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนหลายชุมชน พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้มีนโยบายให้กำลังพลในหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “From The Sea” ความช่วยเหลือจากทะเลสู่ฝั่ง


ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้มอบหมายให้ นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยจัดกำลังพลจิตอาสาจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงมันนอก เรือ ต.114 เรือ ต.115 เรือ ต.99 เรือ ต.264 เรือ ต.268 และเรือ ต.270

ให้การช่วยเหลือวัดและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่วัดช่องแสมสาร มอบอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมทาน ที่จัดทำจากครัวเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 400 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ ศาลาหอฉัน วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดลานวัด บริเวณโดยรอบวัดช่องแสมสาร


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตลอดเวลา ในการนี้มี นายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นายอุดร พิทักษ์กรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เรือตรี สุวัฒน์ จูเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และนายสุนทร พุ่มโพธิ์ทอง กำนันตำบลแสมสาร เป็นผู้แทนชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชนเข้ารับมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 400 ชุด น้ำใจจากทัพเรือภาคที่ 1 โดยเฉพาะหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 ที่มอบให้ในครั้งนี้ ก็ยังคงมีภาพของความประทับใจ เสียงขอบคุณ และรอยยิ้มจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แสดงให้เห็นว่าในยามยากนั้น ทัพเรือภาคที่ 1 ก็ยังคงแสดงถึงความห่วงใย และพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในทุกโอกาส