Input your search keywords and press Enter.

กวินนาถ ประสานส่งต่อเตียง ไม้ 10 ชุดให้แก่ศูนย์พักคอย อบต.เขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 64 เวลา 17.00 น.สส. กวินนาถ ตายคีย์ ชลบุรีเขต 7 รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้รับการติดต่อประสานงานจาก ห้างหุ้นส่วน เอ็น เจเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในจำกัด มีความประสงค์จะมอบเตียงไม้จำนวน 10 ชุดให้กับศูนย์พักคอยตำบลเขาไม้แก้ว

 

ดังนั้นสส.กวินนาถ ตาคีย์ ชลบุรีเขต 7 จึงได้มอบหมายผู้ช่วยดำเนินงานติดต่อประสานงานไปยัง อบต.เขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี ส่งต่อเตียงจำนวน 10 ชุด

นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว กล่าวขอบคุณ นายสมนึก อัมพาส หจก. เอ็น เจเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในจำกัด นางสาวอุษาวดี ธรรมภักดี AGK HOME PATTAYA ที่มอบเตียงไม้ 10 เตียง ข้าวสาร และแมส ให้ศูนย์คอยตำบลเขาไม้แก้ว