Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมปฏิบัติการตอบโต้โควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ป้องกันการแพร่ระบาด

วันนี้ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต. เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต เขาไม้แก้ว นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณ หมุ่ที่ 5 บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ ใส่หน้ากากอนามัยและขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดชลบุรี