Input your search keywords and press Enter.

โต๊ะปันน้ำใจ ห้างทองปัญญาบางเสร่ ร่วมผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของ ช่วยปชช.ฝ่าวิกฤตโควิด19

ที่ห้างทองปัญญาบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ห้างทองปัญญาบางเสร่ ร่วมกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดกิจกรรม “โต๊ะปันน้ำใจ เติมใจให้กันจนเต็ม” มอบอาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม ขนม นม ไข่ไก่ ปลาประป๋อง ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโควิด 19
โดยมี นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นาย อำเภอสัตหีบ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง อดีตผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นาง นฤมล จตุทอง ผู้บริหารบริษัท ห้างทองปัญญาบางเสร่ 5 กรุ๊ป นายกันต์ ธนาอัครชล ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านสิริศาย์ ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุน ปันน้ำใจ มอบสิ่งของให้กับประชาชน


จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หยุดงาน เลิกจ้างงาน บางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอ เรา มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขาดแคนอาหารและเครื่องอุปโภค จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “โต๊ะปันน้ำใจ เติมใจให้กันจนเต็ม” พร้อมผู้มีน้ำใจงามช่วยมอบ สิ่งของ แก่ประชาชนชาวบ้านที่มารับแจกในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพียง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้


นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นาย อำเภอสัตหีบ กล่าวชื่มชมในกิจกรรม โต๊ะปันน้ำใจ เติมใจให้กันจนเต็ม ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น จะเห็นได้ว่าองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ และในทุกภาคส่วน ไม่เคยปล่อยผ่านความเดือดร้อนของประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก จะเห็นได้ว่ามีพี่น้องประชาชนมารับสิ่งของ นำไปจุนเจือครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หากมีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมขอให้ประสานกับผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป